keskin

kesin

TTü kesinkes katiyen TTü kes- +In

kesinti

TTü kes- +(In)tI

kesir

Ar kasr كسر z [#ksr faˁl msd.] 1. kırılma, kırıntı, kırık, 2. aritmetikte kesir Ar kasara كسر zkesti, kırdı

kesit

TTü kes- +Ut

keski

<< OTü kesgü kesme aleti ETü kes- +gU

keskin

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
ellerüŋde keskün üstüre dutup her dükkān önüŋde durur imiş akça ve pul dilerler imiş

TTü kes- +gIn

 kes-

Benzer sözcükler: keskin sirke


27.05.2015
kesmik

TTü kes- +mUk

keson

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa

kesp

Ar kasb كسب z [#ksb faˁl msd.] elde etme, kazanma, kazanç Ar kasaba كسب zkazandı

kesret

Ar kaṯra(t) كثرة z [#ks̠r faˁla(t) mr.] çokluk Ar kaṯura كثُر zçok idi

kestane

Yun kastánea καστάνεα zkestane ağacı Yun/EYun kástanon κάστανον zkestane