keten

ket

?

ketçap

İng ketchup Malay keçup balık sosu

kete

≈ Erm gata կաթա zkülde pişmiş yassı ekmek

ketebe1

Ar kataba(t) كتبة z [#ktb faˁala(t) çoğ.] yazıcılar Ar kātib كاتب z [t.] yazıcı

ketebe2

Ar kataba كتب z [#ktb faˁala ] yazdı

keten

[ Codex Cumanicus, 1303]
tela [kumaş] - χetan (...) russi χetan, alamanni χetan, orlens χetan, lonbardi χetan. [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bir katı kettāndur ol nāzik dutar

Ar/Fa katān كتّان zketen bitkisi ve bundan yapılan dokuma ≈ Aram kīttān/kittan כִיתָּן za.a. ≈ Akad kitūm/kitunnu a.a. ~? Sumer gada

Not: Bilinen ilk dokuma bitkisi olarak MÖ 4. binyıldan önce Mezopotamya'da yetiştirilmiş ve daha sonra geliştirilen pamuk bitkisine de aynı isim verilmiştir. Karş. İng cotton (pamuk).

Benzer sözcükler: keten helva

Bu maddeye gönderenler: koton, tünik


27.04.2015
ketenpere

Yun kátō péra κάτω πέρα zöbür tarafın aşağısı, argoda göt EYun kata+ péra πέρα zkarşı taraf, öte

kethüda

Fa kad-χudā كدخدا z1. ev sahibi, 2. ev işlerini idare eden kişi, Sasani devletinde köy yöneticisi § Fa kad/kade كد/كده zev (<< OFa kadag a.a. ≈ Ave kata- oda, hücre ) Fa χudā خدا zefendi, yönetici

ketm

Ar katm كَتم z [#ktm faˁl msd.] susma Ar katama كَتَم zsustu

keton

Alm Ketone kimyada bir hidrokarbon türevi Alm Aketone aseton

kettle

İng kettle su kaynatma kazanı, bakraç, çaydanlık Lat catillus [küç.] Lat catinus a.a.