keyif

kevn

Ar kawn كَوْن z [#kwn faˁl msd.] varlık, var oluş Ar kāna كان zoldu, var idi ≈ İbr kūn כונ z [#kwn] durmak, ayağa kalkmak ≈ Akad kānu durmak

kevser

Ar kawṯar كَوثر z [#ks̠r] 1. bolluk, 2. cennette bir ırmak veya havuz, adını bu sözcükten alan Kuran suresi <? Ar kaṯura كَثُرَ zçok idi

keyfe keder

Ar kayfa kadar كيف كدر zne gam? Ar kayfa nasıl

keyfi

Ar keyf hal, ruh hali

keyfiyet

Ar kayfiyya(t) كيفيّة z [#kyf y. msd.] nasıllık, nitelik Ar kayfa كيف znasıl +īya(t)2 Ar kayf كيف zdurum

keyif

"sağlık, afiyet" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
"neşe" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
keyf: Hilaritas seu incalescentia spirituum [neşe veya ruh coşkusu] keyfüm yoktür (...) keyf çattı (...) keyf virmek.

Ar kayf كيف z [#kyf faˁl ] hal, ruh hali Ar kayfa [ed.] nasıl?

Not: Arapça sözcük keyfa ("nasıl") soru sözcüğünden türetilmiş ve Türkçede 1. "iyi ruh hali, zevk, neşe", 2. "hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma", ve 3. "gerekçesiz davranış, canının istediği" anlamlarını edinmiştir.

Benzer sözcükler: ehlikeyif, keyiflenmek, keyifli, keyifsiz

Bu maddeye gönderenler: çakırkeyif, keyfi, keyfiyet


20.02.2020
keyvan

Fa kayvān كيوان zSatürn gezegeni Aram kēwān כון za.a. Akad kayamānu a.a.

kez

≈ TTü kezin tekrar, yeniden ≈ ETü kezik dönüş, tekerrür, sıra ETü kez- dolanmak +Uk

keza

Ar ka-ḏā كذا zbu, şu (işaret sıfatı), böyle, şöyle (işaret zarfı) § Ar ka ك zgibi Ar ḏā ذا zo

kezalik

Ar ka ḏāliki كذالك zbunun gibi, böyle Ar ḏāliku ذالك zbu

kezban

öz Kezban bir kadın adı Fa karzabân كرزبان zgöğün dokuzuncu katı, arş-ı ala