kiler

kiç

İng kitsch ucuz ve bayağı sanat ürünü Alm Kitsch a.a.

kifayet

Ar kifāya(t) كِفاية z [#kfw fiˁāla(t) msd.] yetme, yetişme, yardıma yetişme Ar kafā كَفَا zyetti

kik

İng gig dar uzun yarış kayığı

kil

Fa/OFa gil گل zçamur

kil(o)+

Fr/İng kilo+ [bileşik adlarda] bin EYun χílios χίλιος zbin

kiler

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kiler ü çarṭaḳ u ambārlar dolar [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
odabaşı ve hazinederbaşı ve kilārcibaşı ve saray-ı amiremin ağası [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kilār vul. kiler

OYun kellárion κελλάριον z [küç.] odacık, hücre Lat cella hücre (<< Lat *cel-na ) Lat celare saklamak, gizlemek HAvr *ḱel- a.a.

Not: 20. yy başlarına dek kilār yazılır, ancak eskiden beri /e/ ile söylendiği anlaşılıyor. • İng cellar, Alm Keller (a.a.) biçimleri Avam Latincesinden alınmıştır. Aynı Latince kökten İng cell, Fr cellule "hücre". Aynı HAvr kökten Ger *hallō "kapalı yer" > İng hall; EYun kalýptō "saklamak".

Bu maddeye gönderenler: fotosel, hal4 (hol), kolorasyon (koloratura), okült, selülit (selüloz)


09.12.2015
kilim

Fa gilīm گليم zyaygı, battaniye, yatak veya yer örtüsü (≈ Aram galīmā, galīmtā גלימא za.a. ) EYun kálymma κάλυμμα zörtü EYun kalýptō καλύπτō zörtmek +ma(t)

kilise

Yun ekklisía εκκλησία zcemaat, özellikle Hıristiyan cemaati, kilise << EYun ekklēsía εκκλησία zkurultay, meclis EYun ekkaléō εκκαλέω zyüksek sesle çağırmak, ilan etmek +ia EYun ek+ kaléō καλέω zbağırmak << HAvr *kelh₁- (*kel-) bağırmak, yüksek sesle çağırmak

kilit

Fa kilīd/kelīd كليد zanahtar EYun kleïs, kleid- κλεïς, κλειδ- z [dev.] a.a. EYun kleíō κλείω zkapatmak, kapalı olmak, örtmek << HAvr *kleh₂u- (*klāw-) a.a.

kilogram

(Fr kilo [abb.] ) Fr kilogramme bin gramlık tartı birimi

kilometre

Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi