kirve

kiriş

<< ETü kiriş yay gergisi ETü ker- germek +Iş

kirizma

Yun kílisma κοίλισμα zçukurlama, toprağı derin kazma Yun kílizō κοίλιζω zçukur açmak, çukur hale getirmek +ma(t) << HAvr *ḱewh₁- (*ḱew-) a.a. EYun koîlos κοῖλος zçukur, kovuk +izō

kirkit

?

kirpi

<< ETü kirpi/kirpig dikenli küçük hayvan <? ETü *kirp- +I(g)

kirpik

<< ETü kirpik göz kapağındaki kıllar ≈? ETü kirpi dikenli hayvan +Ik

kirve

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sağdıc: ... sünnet çocuğu sağdıcı: kirye/kerye (...) kerye: sağdıc. [ Redhouse, Turkish and English Lexicon, 1891]
كريه kerye: A kind of godfather who holds a boy during his circumcision [ Cumhuriyet - gazete, 1974]
Cumhurbaşkanı Celal Bayar Adana'da ikinci defa kirve olmuştur.

≈ Kürd kirîv vok. kirîvo çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip çıkan kişi Süry ḳarīvō ܩܪܝܒܐ zyakın kişi, akraba, vaftiz babası ≈ Ar ḳarīb yakın kişi, akraba

 kurb

Not: Doğu ve Güneydoğu bölgelerine özgü bir kurumdur. 19. yy sözlüklerinde kerye veya kirye biçimi görülür. • Pehlevice kirbakkar, Pazend kirbagar >> Fa kirfeger "kirve, godfather" biçimleri nihai olarak Aramice/Süryaniceden alıntıdır.


17.06.2018
kispet

Ar kiswa(t) كِسْوة z [#ksw fiˁla(t) mr.] kıyafet, giysi

kisra

Ar kisrā كِسرا zSasani padişahlarının unvanı OFa χusraw Husrev, Sasani hanedanının kurucusu

kist

Fr kyste (tıpta) irinli torbacık EYun kýstis κύστις zsidik torbası, mesane

kisve

Ar kiswa(t)/kisba(t) كسوة/سبة z [#ksw fiˁla(t) mr.] giysi, kıyafet Ar kasā كسا zgiydirdi, örttü

kiş

Fr quiche Fransa'nın Alsace ve Lorraine bölgesine özgü katkılı hamur yemeği Alm Kuchen/Küchel pişmiş hamur işi, kurabiye