kitre

kit

İngilizce kit "1. bir tür sepet veya küfe, 2. alet takımı, edevat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kitakse

Yeni Yunanca kítakse κοίταξε z "bak!" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kitázō κοιτάζω z "bakmak" fiilinden türetilmiştir.

kitap

Arapça ktb kökünden gelen kitāb كتاب z "yazılı şey, belge, kitap" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazı yazdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice ve İbranice kətab veya kətāb כתב z "1. dikiş dikmek, bağlamak, raptetmek, 2. yazı, yazılı belge" fiilinden alıntıdır.

kitchenette

İngilizce kitchenette "küçük mutfak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce kitchen "mutfak" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen coquina veya cucīna sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince coquere "pişirmek" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir.

kitle

Arapça ktl kökünden gelen kutla(t) كتلة z "kütle, yığın" sözcüğünden alıntıdır.

kitre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
üç dirhem rāstık taşı ve üç dirhem kitre ve üç dirhem zerdalū çekirdeğin içi

Köken

Arapça kitra(t) كترة z "geven bitkisinden elde edilen zamk, tragacanth" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳṭrān קְטרֶת z "reçine, tütsü" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için katre maddesine bakınız.


11.11.2014
kivi

İngilizce kiwi fruit "actinidia deliciosa bitkisinin meyvesi" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Turners and Growers, Yeni Zelanda meyve şirketi.) İngilizce deyim İngilizce kiwi "Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Maori dilinde bir sözcükten alıntıdır.

kizir

Farsça gizīr veya gazīr گزير z "yönetici yardımcısı, vergi memuru, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça guzīr "yargıç" sözcüğünden evrilmiştir.

klakson

Klaxon "otomobil kornası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co., Amer. firması.) Bu sözcük Eski Yunanca klázō κλάζω z "bağırmak" fiilinden türetilmiştir.

klan

Fransızca ve İngilizce clan "aşiret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gaelce clann "aile, aşiret, soy" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince planta "filiz, bitki yavrusu, (mec.) soy" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: OED)

klapa

Fransızca clapet "sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca clapoter "«klap» sesi çıkarmak" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.