klasör

klark

Clark Gable "Amerikalı sinema oyuncusu" özel adından türetilmiştir.

klarnet

Fransızca clarinette "bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen clarinetto sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1700 J.C. Denner, Nürnberg'li çalgı yapımcısı.) Bu sözcük İtalyanca clarino "borazan, av borusu" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince clarus "1. yüksek (ses), 2. açık, berrak, aydınlık" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kl̥h₁-ró-s (*klā-ró-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" kökünden türetilmiştir.

klas

Fransızca classe "1. sınıf, derece, rütbe, 2. özellikle üstün sınıf veya rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "1. çağrı, askere çağırma, 2. Roma yurttaşlarının bölündüğü beş askeri sınıftan her biri, tertip" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince cladere "çağırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kla-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak" kökünden türetilmiştir.

klasik

Fransızca classique "köklü, soylu, eski zaman ait, özellikle antik çağa özgü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classicus "1. (eski Roma'da) beş askeri sınıfa mensup, 2. (mec.) eski zamana ait, köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince classis "askeri sınıf" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

klasman

Fransızca classement "sınıflandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca classer "sınıflandırmak, tasnif etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

klasör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
klasör: Göz göz ayrılmış cüzdan. İçine kâğıt, evrak ve saire tasnif edilen dolap.

Köken

Fransızca classeur "1. tasnif edici, 2. büyük dosya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca classer "sınıflandırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için klas maddesine bakınız.


15.08.2011
klavsen

Fransızca clavecin "klavyeli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca clavicembalo "«tuşlu çembalo», klavsen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince clavis "tuş, anahtar" ve Latince cymbalum "bir tür vurmalı çalgı, zil" sözcüklerinin bileşiğidir.

klavye

Fransızca clavier "anahtar takımı, piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı, daktilo tuş takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince clavarium "anahtar takımı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince clavis "anahtar" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

kle

Fransızca clé "1. kilit, 2. güreşte bir oyun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince clavis "kilit, anahtar" sözcüğünden evrilmiştir.

klemantin

Fransızca clémentine "bir mandalina melezi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902) Fransızca sözcük Clément Rodier "Cezayir'li Fransız din adamı ve botanikçi" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.

klemens

Almanca Klemme "klip, mandal, toka, kablo bağlantı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca klemmen "iliklemek, gaga gibi sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir.