klas

klakson

Klaxon "otomobil kornası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co., Amer. firması.) Bu sözcük Eski Yunanca klázō κλάζω z "bağırmak" fiilinden türetilmiştir.

klan

Fransızca ve İngilizce clan "aşiret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gaelce clann "aile, aşiret, soy" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince planta "filiz, bitki yavrusu, (mec.) soy" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: OED)

klapa

Fransızca clapet "sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca clapoter "«klap» sesi çıkarmak" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

klark

Clark Gable "Amerikalı sinema oyuncusu" özel adından türetilmiştir.

klarnet

Fransızca clarinette "bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen clarinetto sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1700 J.C. Denner, Nürnberg'li çalgı yapımcısı.) Bu sözcük İtalyanca clarino "borazan, av borusu" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince clarus "1. yüksek (ses), 2. açık, berrak, aydınlık" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kl̥h₁-ró-s (*klā-ró-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" kökünden türetilmiştir.

klas
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, 1900 yılından önce]
ˁulūmca dahi klasifikasyon denilen ve (Diderot)ları ve (Aguguste Comte)ları bu kadar yoran muvaffakiyet dahi "derecelendirme" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
birinci sınıf vapurlardandır. Avrupa'da yeni klâs almışlardır

Köken

Fransızca classe "1. sınıf, derece, rütbe, 2. özellikle üstün sınıf veya rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "1. çağrı, askere çağırma, 2. Roma yurttaşlarının bölündüğü beş askeri sınıftan her biri, tertip" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince cladere "çağırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kla-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

klase, klasifiye

Bu maddeye gönderenler

deklase, klasik, klasman, klasör, sürklase


01.10.2017
klasik

Fransızca classique "köklü, soylu, eski zaman ait, özellikle antik çağa özgü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classicus "1. (eski Roma'da) beş askeri sınıfa mensup, 2. (mec.) eski zamana ait, köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince classis "askeri sınıf" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

klasman

Fransızca classement "sınıflandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca classer "sınıflandırmak, tasnif etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

klasör

Fransızca classeur "1. tasnif edici, 2. büyük dosya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca classer "sınıflandırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

klavsen

Fransızca clavecin "klavyeli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca clavicembalo "«tuşlu çembalo», klavsen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince clavis "tuş, anahtar" ve Latince cymbalum "bir tür vurmalı çalgı, zil" sözcüklerinin bileşiğidir.

klavye

Fransızca clavier "anahtar takımı, piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı, daktilo tuş takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince clavarium "anahtar takımı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince clavis "anahtar" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.