klavye

klas

Fransızca classe "1. sınıf, derece, rütbe, 2. özellikle üstün sınıf veya rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "1. çağrı, askere çağırma, 2. Roma yurttaşlarının bölündüğü beş askeri sınıftan her biri, tertip" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince cladere "çağırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kla-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak" kökünden türetilmiştir.

klasik

Fransızca classique "köklü, soylu, eski zaman ait, özellikle antik çağa özgü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classicus "1. (eski Roma'da) beş askeri sınıfa mensup, 2. (mec.) eski zamana ait, köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince classis "askeri sınıf" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

klasman

Fransızca classement "sınıflandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca classer "sınıflandırmak, tasnif etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

klasör

Fransızca classeur "1. tasnif edici, 2. büyük dosya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca classer "sınıflandırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

klavsen

Fransızca clavecin "klavyeli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca clavicembalo "«tuşlu çembalo», klavsen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince clavis "tuş, anahtar" ve Latince cymbalum "bir tür vurmalı çalgı, zil" sözcüklerinin bileşiğidir.

klavye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1928]
klaviyer

Köken

Fransızca clavier "anahtar takımı, piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı, daktilo tuş takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince clavarium "anahtar takımı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince clavis "anahtar" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kle maddesine bakınız.


30.09.2017
kle

Fransızca clé "1. kilit, 2. güreşte bir oyun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince clavis "kilit, anahtar" sözcüğünden evrilmiştir.

klemantin

Fransızca clémentine "bir mandalina melezi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902) Fransızca sözcük Clément Rodier "Cezayir'li Fransız din adamı ve botanikçi" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.

klemens

Almanca Klemme "klip, mandal, toka, kablo bağlantı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca klemmen "iliklemek, gaga gibi sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir.

kleptoman

Fransızca kleptomane "hırsızlık hastası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kléptēs κλέπτης z "hırsız" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klep- "çalmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca manía μανία z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

klerikal

Fransızca clérical "papazlara ilişkin, memurlara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince clericus "din adamı, memur, okuryazar kimse" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca klērikós κληρικός z "1. seçilmiş, bir göreve adanmış kişi, 2. rahip" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca klēróō κληρόω z "kurayla seçmek, bir göreve atamak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.