kliyantel

klip

İngilizce video clip "bir video filmden kesilmiş kısa parça, fragman, müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce clip "kırpmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

klips

İngilizce clips "mandal, yaylı raptiye, toka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce clip2 "çengelle tutmak, iliklemek" fiilinin çoğuludur.

kliring

İngilizce clearing "temizleme, hesap kapatma" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce to clear "temizlemek" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince clarus "berrak, saf" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük İngilizce clearing house "ülkeler arası karşılıklı döviz borçlarını takas eden mekanizma, bu mekanizmaya dayalı dış ticaret sistemi" deyiminden alıntıdır.

klişe

Fransızca cliché "1. matbaacılıkta resim kalıbı, 2. (mec.) kalıplaşmış söz veya düşünce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca clicher "kalıba dökmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

klitoris

Yeni Latince clitoris "bızır" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Mateo Renaldo Colombo, İtal. anatomist (1516-1559).) Latince sözcük Eski Yunanca kleítoris κλείτορις z "küçük kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kleíō κλείω z "kapatmak, kapalı olmak, örtmek" fiilinin küçültme halidir.

kliyantel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1983]
Asla kliyantel peşinde koşmazdı. klientelizm [ Ekşi Sözlük, 2003]
klientelizm: aslında patronaj ilişkisi anlamına gelir. politik bilimde, politikacılarin ... kendisine oy verenleri müşteri gibi görüp müşteri-temelli ilişkiler kurması, (satın) aldığı oy karşılığında, kişi ya da zümrenin yararına bir politika [uygulaması]

Köken

İngilizce clientele "müşteri kitlesi, bir patrona bağımlı olanlar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince clientela "bir patrona bağımlı olanlar zümresi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince cliens "bağımlı kişi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱlei̯- "yatmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için iklim maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

klientelizm


04.03.2021
klon

İngilizce clone "1. daldırma yöntemiyle çoğaltılan bitki, 2. bir canlının genetik kopyası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca klôn κλῶν z "bitki piçi, sürgün (dal)" sözcüğünden alıntıdır.

klor

Fransızca chlore "açık yeşil renkli bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce chlorine sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1810 Humphrey Davy, İng. kimyacı) Bu sözcük Eski Yunanca χlōrós χλωρός z "1. altın sarısı [esk.], 2. açık yeşil, fıstıki" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰl̥h₃-ró-s (*ǵʰlō-ró-s) "sarı, altın" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) "parlamak" kökünden türetilmiştir.

klorak

Klorak "çamaşır suyu markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1960 Klorak Kimya ve Temizlik Ürünleri AŞ.) Bu sözcük Türkiye Türkçesi klor sözcüğünden türetilmiştir.

klorofil

Fransızca chlorophyle "bitkilere yeşil rengini veren madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Pelletier ve Caventou, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca chlore "yeşil" ve Fransızca phýllon "yaprak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kloroform

Fransızca chloroforme "kimyada bir bileşim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Jean-Baptiste Dumas, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca chlore "klor" ve Fransızca formyl "metil grubunun eski adı" sözcüklerinin bileşiğidir.