klozet

klorofil

Fransızca chlorophyle "bitkilere yeşil rengini veren madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Pelletier ve Caventou, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca chlore "yeşil" ve Fransızca phýllon "yaprak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kloroform

Fransızca chloroforme "kimyada bir bileşim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Jean-Baptiste Dumas, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca chlore "klor" ve Fransızca formyl "metil grubunun eski adı" sözcüklerinin bileşiğidir.

klostrofobi

Fransızca claustrophobie "kapalı yer korkusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince claustrophobia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 B. Ball, İng. hekim.) Bu sözcük Latince claustrum "kapalı yer" (NOT: Latince sözcük Latince claudere, claus- "kapatmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca phóbos φόβος z "korku" sözcüklerinin bileşiğidir.

kloş

Fransızca cloche "1. çan, kampana, 2. alt kısmı çan şeklinde genişleyen eteklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince clocca "çan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

kloz

İngilizce clause "alt tümce, sözleşme maddesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince clausula "retorikte cümlenin kapanış bölümü, sözleşmenin son maddesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince claudere, claus- "kapatmak" fiilinin küçültme halidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kleh₂u- (*klāw-) biçiminden evrilmiştir.

klozet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"alafranga helâ taşı" [ Milliyet - gazete, 1956]
Banyo klozet (Alafranga helâ taşı), evye, lavabo ve banyo duş bataryaları

Köken

İngilizce water closet "tuvalet ve lavabo içeren küçük oda" deyiminden türetilmiştir. İngilizce deyim Fransızca closette "küçük kapalı yer, odacık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca clos "kapalı" sözcüğünün küçültme halidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen clausus sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için kloz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sözcüğün Türkçe anlamı İngilizce/Fransızca orijinalinden farklıdır.


14.01.2015
knez

Bulgarca knez кнез z veya Rusça knyaz князь z "prens, kral" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kuningaz biçiminden alıntıdır.

know-how

İngilizce know-how "yol ve yöntem bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce know "bilmek" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen cnáwan fiilinden evrilmiştir. İngilizce how "nasıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

ko|mak

Eski Türkçe koy- "koymak, bırakmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen kod- fiilinden evrilmiştir.

koala

Fransızca ve İngilizce koala "Avustralya'ya özgü memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük bir Avustralya yerli dilinde aynı anlama gelen kūla veya kūlla sözcüğünden alıntıdır.

koalisyon

Fransızca coalition "siyasi ittifak, güç birliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen coalitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince coalescere "birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alescere, alit- "yetişmek, boy atmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "büyütmek" fiilinden +esc- ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂él- (*ál-) "yetişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.