kobay

know-how

İngilizce know-how "yol ve yöntem bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce know "bilmek" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen cnáwan fiilinden evrilmiştir. İngilizce how "nasıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

ko|mak

Eski Türkçe koy- "koymak, bırakmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen kod- fiilinden evrilmiştir.

koala

Fransızca ve İngilizce koala "Avustralya'ya özgü memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük bir Avustralya yerli dilinde aynı anlama gelen kūla veya kūlla sözcüğünden alıntıdır.

koalisyon

Fransızca coalition "siyasi ittifak, güç birliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen coalitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince coalescere "birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alescere, alit- "yetişmek, boy atmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "büyütmek" fiilinden +esc- ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂él- (*ál-) "yetişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.

kobalt

Fransızca cobalte "metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca kobolt "maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin [mod. kobold]" sözcüğünden alıntıdır.

kobay
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
kobay: Biraz tavşana benzeyen ve Hint domuzu denilen hayvan ki diri olarak teşrihî tecrübelerde kullanılır.

Köken

Fransızca cobaye "bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde kobaya sözcüğünden alıntıdır.


01.01.2011 den önce
KOBİ

Türkiye Türkçesi küçük ve orta boy işletme deyiminden türetilmiştir.

kobra

Fransızca cobra "gözlüklü yılan, naja naja" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce cobra de capelho "«şapkalı yılan», gözlüklü yılan, naja naja" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce cobra "yılan" sözcüğünden türetilmiştir. Portekizce sözcük Latince aynı anlama gelen colubra sözcüğünden türetilmiştir.

koca

Farsça koca- "saygın kişi, efendi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

koca|mak

Türkiye Türkçesi kocal- "yaşlanmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe koca "saygın kişi, yaşlı" sözcüğünden +Al- ekiyle türetilmiştir.

kocaman

Türkiye Türkçesi koca "yaşlı veya büyük kişi" veya (NOT: Farsça aynı anlama gelen χōca sözcüğünden alıntıdır. ) Farsça mān "gibi, benzer" sözcüklerinin bileşiğidir.