kokla|mak

kokain

Fr cocaïne koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde Alm Kokain a.a. (İlk kullanım: 1856 Albert Niemann, Alm. kimyacı.) İsp coca Güney Amerika'ya özgü bir bitki +in° Quechua coca a.a.

kokarca
kokart

Fr cocarde bükülmüş kâğıttan yapılan rozet << EFr coquart horoz, horoz ibiği

koket

Fr coquette [küç.] «küçük dişi horoz», işveli kadın Fr coq horoz +et°

kokina

Yun kókkino κόκκινο z1. kırmızı, 2. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki, dikenli mersin, ruscus aculatus << EYun kókkinos κόκκινος zkırmızı renk EYun kókkos κόκκος z1. tane, çekirdek, fıstık, kozalak, 2. kırmız meşesinin kırmızı boya elde edilen palamudu

kokla|mak

TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
siz buyuruŋ biz koχulamak-ıla ġıdāmız alırız didi. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kokulamak, kokulatmak TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
koklamak

<< TTü kokula- koku almak TTü koku +lA-

 koku

Benzer sözcükler: koklanmak, koklatmak, koklattırmak


27.05.2015
kokona

≈ Yun kokóna κοκόνα zsaygıdeğer hanım ~? Romen cocoană hanımefendi

kokoreç

Yun kokorótsi κοκορότσι zmısır koçanı (Arnavut ağzı, argo) ≈ Arn kokërroz mısır, mısır koçanı Bul/Sırp kukuruza a.a.

kokoroz1

Yun kókoras κόκορας zhoroz

kokoroz2

Yun kokkērós/kókkalos κοκκηρός ztaneli veya çekirdekli şey, kozalak, nohut veya bezelye kılıfı, keçiboynuzu vb. << EYun kókkos κόκκος ztane, meyve çekirdeği, çam fıstığı

kokot

Fr cocotte 1. çocuk dilinde tavuk, piliç, 2. işveli genç kadın onom