kola1

kokoz

?

kokpit

İng cockpit 1. horoz döğüşü ringi, 2. uçakta pilot kabini § İng cock horoz İng pit çukur (<< Eİng pytte kuyu, çukur Lat puteus kuyu )

kokteyl

İng cocktail «kuyruk kaldıran», alkollü içki karışımı § İng to cock horozlanmak, kuyruk kaldırmak İng tail kuyruk

koku

ETü kok- +I(g)

kol

<< ETü kol ön uzuv

kola1

[ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
kola: Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen (...) bir bitki. "bir tür meşrubat" [ <1980]

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

Not: Kola ağacı ve yemişi ilk kez 1790'larda Sierra Leone'de kayda geçmiştir. OED s.v. Hangi Afrika dilinden alındığı açık değildir.

Benzer sözcükler: kolalı içecek


07.01.2015
kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

kolaçan
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

<< ETü kolan eğer kayışı