kolaborasyon

kokteyl

İng cocktail «kuyruk kaldıran», alkollü içki karışımı § İng to cock horozlanmak, kuyruk kaldırmak İng tail kuyruk

koku

ETü kok- +I(g)

kol

<< ETü kol ön uzuv

kola1

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

[ Cumhuriyet - gazete, 1970]
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile yaptığımız bir kolaborasyon sonucu müsbet cevap verebilmemiz mümkün olmuştur.

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

Benzer sözcükler: kolabore


01.10.2017
kolaçan
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

<< ETü kolan eğer kayışı

kolay

<< OTü-KT kolay istenen, arzu edilen ETü kol- istemek, dilemek +(g)Ay

kolbasa

Rus kolbasá колбаса́ zRusyaya özgü sucuk ~? TTü külbasa/külbastı