koleksiyon

kolbasa

Rusça kolbasá колбаса́ z "Rusyaya özgü sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Türkiye Türkçesi külbasa veya külbastı sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kolbastı
kolçak

Eski Türkçe kolçak "kolcuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +çAk ekiyle türetilmiştir.

koldaş

Eski Türkçe koldaş sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

kolej

Fransızca collège "1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collegium "ortaklık, dernek, lonca" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collēga "yoldaş, ortak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lēgāre "sözleşme yapmak, taahhüt etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koleksiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Her iki koleksiyon da salon köşelerine vaz' edilerek teşhir edilecekmiş.

Köken

Fransızca collection "toplama, biriktirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colligere "(seçip) toplamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

koleksiyoncu, koleksiyoner

Bu maddeye gönderenler

kolektif (kolhoz), kolektör


12.12.2015
kolektif

Fransızca collectif "toplu, ortak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colligere "bir yere toplamak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kolektör

Fransızca collecteur "toplayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colligere "toplamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

kolera

Fransızca choléra veya İngilizce cholera "1. safra, sarı ishal, 2. 19. yy'da ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χoléra χολέρα z "safra çıkarma, sarı ishal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χolḗ χολή z "safra" sözcüğünden türetilmiştir.

kolesterol

Fransızca cholésterol "«öd yağı», vücutta bulunan bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1784) Fransızca sözcük Eski Yunanca χolḗ χολή z "safra, öd" ve Eski Yunanca stéar στέαρ z "katı yağ" ve Eski Yunanca élaion ελαίον z "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

kolhoz

Rusça kolχóz колхо́з z sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça kolektivnóye χozyáistvo коллекти́вное хозя́йство z "kolektif çiftlik" sözcüğünün kısaltmasıdır.