kolostrum

kolonya

Fransızca eau de Cologne "«Köln suyu», Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Cologne "Almanya'da bir kent, Köln" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Colonia Agrippinensis özel adından evrilmiştir. Bu sözcük Latince colonia "koloni" sözcüğünden türetilmiştir.

kolorasyon

Fransızca ve İngilizce coloration "renklendirme, renk tonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colorare "renklendirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince color "1. hayvanın post rengi, don (esk.), 2. renk" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Arkaik Latince kolōs sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱél-ō-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱel- "örtmek" kökünden türetilmiştir.

koloratura

İtalyanca coloratura "1. renklendirme, müzikte süsleme, 2. operada süslü söyleyiş tarzı, bu tarza uygun soprano ses" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca colore "renk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen color sözcüğünden evrilmiştir.

kolordu
koloridya

Yunanca yazılı örneği bulunmayan *koliarídia κολιαροιδια z "küçük kolyoza benzeyenler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca kolíari(on) "küçük kolyoz" sözcüğünün çoğuludur.

kolostrum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1956]
Son zamanlarında göğüslerinden sarı bir süt gelmiş. Bunun Kolostrum, Önsüt olmasından şüphelenmişler.

Köken

Latince colostrum veya colostra "doğumdan sonra gelen ilk süt" sözcüğünden alıntıdır.


14.11.2019
kolpa

İtalyanca colpo "darbe, çalım, özellikle bilardo darbesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince colaphus "darbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır.

koltuk

Eski Türkçe koltık veya koltuk "koltuk altı, kol ekleminin iç kısmı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +tIk ekiyle türetilmiştir.

kolye

Fransızca collier "tasma [esk.], gerdanlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collare "boyun halkası, tasma" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collum "boyun" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

kolyoz

Yunanca ve Eski Yunanca kolías κολίας z "bir tür uskumru" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca koliós κολιός z "bir tür ağaçkakan veya alaca karga" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kolza

Fransızca ve İngilizce colza "tohumundan yağ elde edilen bir tür lahana" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca koolzaad "lahana tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kool "lahana" ve Holandaca zaad "tohum" sözcüklerinin bileşiğidir.