koltuk

koloratura

İt coloratura 1. renklendirme, müzikte süsleme, 2. operada süslü söyleyiş tarzı, bu tarza uygun soprano ses İt colore renk << Lat color a.a.

kolordu
koloridya

Yun *koliarídia κολιαροιδια z [çoğ.] küçük kolyoza benzeyenler Yun kolíari(on) [küç.] küçük kolyoz

kolostrum

Lat colostrum/colostra doğumdan sonra gelen ilk süt

kolpa

İt colpo darbe, çalım, özellikle bilardo darbesi << Lat colaphus darbe EYun kólaphos κόλαφος za.a.

koltuk

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
kimnin koltıkı yıḏıġ bolsar [birinin koltuk altı kötü koksa] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳoltıḳ [[koltuk altı]], ol otuŋ ḳoltuḳladı [[odunu kolunun altında taşıdı]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
koltuk: (...) Büyük sandalye.

<< ETü koltık/koltuk koltuk altı, kol ekleminin iç kısmı ETü kol +tIk

 kol

Not: +tIk ekinin yapısı ve işlevi açık değildir. • "Kollu sandalye" anlamı modern döneme aittir.

Benzer sözcükler: koltuklamak


23.03.2015
kolye

Fr collier tasma [esk.], gerdanlık << Lat collare boyun halkası, tasma Lat collum boyun +ari°

kolyoz

Yun/EYun kolías κολίας zbir tür uskumru ≈? EYun koliós κολιός zbir tür ağaçkakan veya alaca karga

kolza

Fr/İng colza tohumundan yağ elde edilen bir tür lahana Hol koolzaad lahana tohumu § Hol kool lahana Hol zaad tohum

kom

Erm kom գոմ zahır, ağıl, hayvan beslenen yer, mezra (Kaynak: Acar sf. I.574)<<? HAvr *gʰom- (Kaynak: Pokorny sf. 452)

koma1

YLat coma bitkisel hayat EYun kōma κώμα zderin uyku EYun koimáō κοιμάω zyatırmak, uyutmak +ma(t) EYun keîmai κεῖμαι zyatmak, uyumak HAvr *ḱei̯- a.a.