komandit

kolyoz

Yunanca ve Eski Yunanca kolías κολίας z "bir tür uskumru" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca koliós κολιός z "bir tür ağaçkakan veya alaca karga" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kolza

Fransızca ve İngilizce colza "tohumundan yağ elde edilen bir tür lahana" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca koolzaad "lahana tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kool "lahana" ve Holandaca zaad "tohum" sözcüklerinin bileşiğidir.

kom

Ermenice kom գոմ z "ahır, ağıl, hayvan beslenen yer, mezra" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. I.574) Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰom- biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 452)

koma1

Yeni Latince coma "bitkisel hayat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca kōma κώμα z "derin uyku" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koimáō κοιμάω z "yatırmak, uyutmak" veya Eski Yunanca keîmai κεῖμαι z "yatmak, uyumak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱei̯- biçiminden türetilmiştir.

koma2

Fransızca comma "1. kesinti, 2. retorikte iki söz arasında es verme, müzikte en küçük perde aralığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kómma κόμμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

komandit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

komandit şirket [ Düstur Tertip I.-IV., 1860]
Komandit yani sipariş tarikıyle olan şirket şöyledir ki

Köken

Fransızca commandite "sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca accomandita sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca accommmandare "emanet etmek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kumanda maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

komandite, komanditer


07.09.2017
komando

İngilizce commando "özel eğitim görmüş savaş birliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde kommando "1. emir, kumanda, 2. her türlü askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır.

kombi

Fransızca combiné "ikili takım" sözcüğünden türetilmiştir.

kombina

Fransızca combinat "kollektif tarım işletmesi" sözcüğünden alıntıdır.

kombine

Fransızca combiné "birleştirilmiş, bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca combiner "(ikişerli) birleşmek veya birleştirmek, ittifak etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen combinare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince bini "çift, ikişer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

kombinezon

Fransızca combinaison "1. ikili bileşim, 2. bir tür kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır.