kombinezon

komandit

Fransızca commandite "sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca accomandita sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca accommmandare "emanet etmek" fiilinden türetilmiştir.

komando

İngilizce commando "özel eğitim görmüş savaş birliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde kommando "1. emir, kumanda, 2. her türlü askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır.

kombi

Fransızca combiné "ikili takım" sözcüğünden türetilmiştir.

kombina

Fransızca combinat "kollektif tarım işletmesi" sözcüğünden alıntıdır.

kombine

Fransızca combiné "birleştirilmiş, bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca combiner "(ikişerli) birleşmek veya birleştirmek, ittifak etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen combinare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince bini "çift, ikişer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

kombinezon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kadın çamaşırı" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
kombinezon: Don gömlek yerini tutan bir parçadan ibaret kadın çamaşırı. kombinasyon "ikili bileşim" [ Milliyet - gazete, 1953]
Aureomycin ile dihydrostreptomycin kombinasyonu en kısa zamanda nüks olmadan katî şifayı sağlamaktadır

Köken

Fransızca combinaison "1. ikili bileşim, 2. bir tür kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kombine maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kombinasyon biçimi İngilizceden alınmış fakat Fransızca telaffuza uydurulmuştur. Fransızca combination mevcut değildir.

Benzer sözcükler

kombinasyon


14.11.2019
komedi

İtalyanca commedia veya Fransızca comèdie "gülünçlü oyun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmōidía κωµῳδία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "köy eğlencesi, festival, her çeşit kaba ve gürültülü eğlence" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmē κώμη z "köy" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca aiodós ἀοιδός z "şarkıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "şarkı söylemek, ırlamak" fiilinden türetilmiştir. )

komi

Fransızca commis "1. görevli kimse, 2. otel hizmetçisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca commettre, commis- "görevlendirmek, ısmarlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen committere, commiss- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

komik

Fransızca comique "gülünç, güldürücü, komedi sanatcısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen comicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmikós κωμικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "kaba eğlence, güldürü" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

komilfo

Fransızca comme il faut "gerektiği gibi, beklentiye uygun" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince quomodo ille factus deyiminden evrilmiştir.

komiser

İtalyanca commissario veya Fransızca commissaire "özel bir görevle görevlendirilen kimse, özellikle güvenlik görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince commissarius "görevli" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince committere "görevlendirmek" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir.