komiser

kombinezon

Fransızca combinaison "1. ikili bileşim, 2. bir tür kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır.

komedi

İtalyanca commedia veya Fransızca comèdie "gülünçlü oyun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmōidía κωµῳδία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "köy eğlencesi, festival, her çeşit kaba ve gürültülü eğlence" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmē κώμη z "köy" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca aiodós ἀοιδός z "şarkıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "şarkı söylemek, ırlamak" fiilinden türetilmiştir. )

komi

Fransızca commis "1. görevli kimse, 2. otel hizmetçisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca commettre, commis- "görevlendirmek, ısmarlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen committere, commiss- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

komik

Fransızca comique "gülünç, güldürücü, komedi sanatcısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen comicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōmikós κωμικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kōmos κώμος z "kaba eğlence, güldürü" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

komilfo

Fransızca comme il faut "gerektiği gibi, beklentiye uygun" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince quomodo ille factus deyiminden evrilmiştir.

komiser
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"temsilci, delege" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
baş tercümān Meykel ve baş komisar gelüp 'İmpirator hazretleri sultānıma selāmlar etdi... [ Meninski, Thesaurus, 1680]
komisar/kumsar: ex Ital. Commissarius, delegatus. "demiryolu güvenlik görevlisi" [ Düstur Tertip I.-IV., 1872]

Köken

İtalyanca commissario veya Fransızca commissaire "özel bir görevle görevlendirilen kimse, özellikle güvenlik görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince commissarius "görevli" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince committere "görevlendirmek" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için komi maddesine bakınız.


14.11.2019
komisyon

Fransızca commission "sipariş, 1. bir işle görevlendirme, görevlendirilmiş heyet, 2. sipariş edilen işe karşılık alınan ücret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca commettre, commis- "sipariş etmek, ısmarlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

komite

Fransızca comité "küçük heyet, encümen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince comitatus "maiyet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince comitare "yoldaş olmak, eşlik etmek, beraber gitmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince itare "yürümek, yol almak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

komodin

Fransızca commodine "dirsek yüksekliğinde olan dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca commode "ölçülü, kullanışlı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen commodus sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Latince sözcük Latince commodare "ölçüşmek, uyuşmak" fiili ile eş kökenlidir. ) Latince fiil Latince modus "ölçü" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

komodor

İngilizce commodore "denizcilikte filo kumandanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca kommandeur "kumandan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca commandeur sözcüğünden alıntıdır.

kompakt

Fransızca compacte "bir araya getirilip sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince compangere "sıkıştırmak, katıştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince pangere, pact- "sıkmak, dikmek, sabitlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.