konak

komünist

Fr communiste mülkün ortaklaşa kullanımını savunan Fr commune

komünote

Fr communauté topluluk, cemaat << OLat communalitas a.a. Lat communalis umuma ait +itas

komünyon

Fr communion 1. iştirak, birliktelik, 2. Katolik kilisesinde İsa'nın sofrasına katılma töreni Lat communio a.a. Lat communis müşterek +(t)ion

komütatör

Fr commutateur 1. değiştokuş eden, 2. iki yönlü elektrik anahtarı Lat commutator a.a. Lat commutare başkasıyla değiştirmek +(t)or Lat con+ mutare değiştirmek

kon|mak

<< ETü kon- kendini koymak, yerleşmek ETü *ko- koymak, bırakmak +In-

konak

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
ospicium [konaklama yeri] - Fa: manzelga [menzilgâh] - Tr χonaklik (...) albergo, hospito [konuk ağırlamak] - konaklarmen, konakladum, konakla Çağ: "... menzil" [Sang <1500]
konak: konuk yaˁni manzil ... wa mihmān TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳonak: menzil. Hospitium, mansio [konukevi, yolculukta kalınan yer] TTü: "... mesken ... saçta kepek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
konak: Mesken, büyük hane, küçük saray, menzil (...) Başa konan, saçların pisliği.

<< OTü konak 1. konaklayan kişi, konuk, 2. konaklama yeri, menzil ETü kon- durmak, yolda gecelemek +(g)Ak

 kon-

Not: ETü konuk sözcüğünün 14. yy'dan önce ortaya çıkmış varyantı iken, TTü anlam ayrışmasına uğramıştır.

Benzer sözcükler: konaklamak, konaklama, konaklatmak, vali konağı


30.07.2015
konç

<< OTü konç bacağın alt kısmı, topuk? ETü kon- durmak, inmek, ayak basmak +(In)ç

konçertant

Fr concertant birden fazla solistin beraber çaldığı müzik parçası Fr concerter beraber çalmak +ent° İt concertare a.a.

konçerto

İt concerto 1. birlikte müzik yapma, 2. 18. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu <? Lat concertare çarpışmak, yarışmak

kondansatör

Fr condensateur yoğunlaştırıcı, bir elektrik aksamı Fr condenser yoğunlaştırmak +(t)or Lat condensare [den.] a.a. Lat con+ densus yoğun

kondisyon

Fr/İng condition 1. koşul, şart, 2. mevcut şartların tümü, durum, hal << Lat condicio üzerinde anlaşmaya varılan şey, sözleşmenin hükümleri Lat condicere sözleşmek +(t)ion Lat con+ dicere, dict- söylemek