kondom

konç

Orta Türkçe konç "bacağın alt kısmı, topuk?" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kon- "durmak, inmek, ayak basmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

konçertant

Fransızca concertant "birden fazla solistin beraber çaldığı müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca concerter "beraber çalmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen concertare fiilinden alıntıdır.

konçerto

İtalyanca concerto "1. birlikte müzik yapma, 2. 18. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince concertare "çarpışmak, yarışmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kondansatör

Fransızca condensateur "yoğunlaştırıcı, bir elektrik aksamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca condenser "yoğunlaştırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen condensare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince densus "yoğun" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

kondisyon

Fransızca ve İngilizce condition "1. koşul, şart, 2. mevcut şartların tümü, durum, hal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince condicio "üzerinde anlaşmaya varılan şey, sözleşmenin hükümleri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince condicere "sözleşmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince dicere, dict- "söylemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kondom
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1982]
takvim metodu ile 'kondom' diye bilinen prezervatifin birlikte uygulanması

Köken

İngilizce condom "prezervatif" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

İngilizcede ilk kez 18. yy başlarında kaydedilen sözcüğün nihai kökeni meçhuldür.


03.12.2015
kondüit

Fransızca conduite "taşıyıcı, a.a." sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen conductus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince conducere "taşımak, bir yere götürmek, yöneltmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kondüktör

Fransızca conducteur "yönetici, özellikle tren veya orkestra yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conductor "yöneten, yönlendiren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conducere "yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

konektör

Fransızca connecteur "bağlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen connector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince connectere "iki şeyi birbirine bağlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince nectere, nex- "bağlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfederasyon

Fransızca confédération "üyeleri daha özerk olan federasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince confoederatio "ittifak, özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foederari "ittifak etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfeksiyon

Fransızca confection "1. hazırlama, imalat, 2. şekerleme, 3. hazır giyim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince confectio "hazırlama, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conficere "farklı şeyleri bir araya getirerek hazırlamak, yemek pişirmek, imal etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.