konferans

kondüit

Fransızca conduite "taşıyıcı, a.a." sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen conductus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince conducere "taşımak, bir yere götürmek, yöneltmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kondüktör

Fransızca conducteur "yönetici, özellikle tren veya orkestra yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conductor "yöneten, yönlendiren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conducere "yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

konektör

Fransızca connecteur "bağlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen connector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince connectere "iki şeyi birbirine bağlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince nectere, nex- "bağlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfederasyon

Fransızca confédération "üyeleri daha özerk olan federasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince confoederatio "ittifak, özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foederari "ittifak etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfeksiyon

Fransızca confection "1. hazırlama, imalat, 2. şekerleme, 3. hazır giyim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince confectio "hazırlama, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conficere "farklı şeyleri bir araya getirerek hazırlamak, yemek pişirmek, imal etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konferans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"şura" [ Mecmua-i Fünun (dergi), 1863]
Viyana konferansı henüz tatil edilmemiş olduğu halde "... ders" [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
Meccanen ders-i ām konferansları verileceğinden

Köken

Fransızca conférence "1. danışma toplantısı, şura, 2. kamuya açık bilgilendirme konuşması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince conferentia "(fikirleri) bir araya getirme, müşavere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conferre "bir araya getirmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "getirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.


14.11.2017
konfeti

İngilizce confetti "1. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri, 2. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca confetti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca confetto "her tür şekerleme, özellikle badem şekeri" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince confectum "pişirerek hazırlanmış şey, şekerleme" sözcüğünden evrilmiştir.

konfigürasyon

Fransızca configuration "birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen configuratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen configurare fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince figurare "şekillendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfirme

Fransızca confirmé "onaylanmış, doğrulanmış" veya Fransızca confirmer "onaylamak, doğrulamak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince confirmare "pekiştirmek, takviye etmek, onaylamak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince firmus "pek, sağlam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konfor

Fransızca confort "1. teselli, 2. rahatlatma, rahatlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conforter "teselli etmek, rahatlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince confortare "güç vermek" fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince fortis "güçlü" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konformist

Fransızca conformiste "genel kurala uyma eğiliminde olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se conformer "aynı biçimi almak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conformare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.