konfirme

konfederasyon

Fransızca confédération "üyeleri daha özerk olan federasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince confoederatio "ittifak, özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foederari "ittifak etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfeksiyon

Fransızca confection "1. hazırlama, imalat, 2. şekerleme, 3. hazır giyim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince confectio "hazırlama, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conficere "farklı şeyleri bir araya getirerek hazırlamak, yemek pişirmek, imal etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konferans

Fransızca conférence "1. danışma toplantısı, şura, 2. kamuya açık bilgilendirme konuşması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince conferentia "(fikirleri) bir araya getirme, müşavere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conferre "bir araya getirmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "getirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfeti

İngilizce confetti "1. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri, 2. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca confetti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca confetto "her tür şekerleme, özellikle badem şekeri" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince confectum "pişirerek hazırlanmış şey, şekerleme" sözcüğünden evrilmiştir.

konfigürasyon

Fransızca configuration "birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen configuratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen configurare fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince figurare "şekillendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfirme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1929]
konşimento, fatura, konfirmasyon, irsaliye emri, gümrük beyannamesi [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
iplik fabrikalarile mukavelesi olan bir tüccar, verecekleri emirler için konfirme krediler küşat edecek.

Köken

Fransızca confirmé "onaylanmış, doğrulanmış" veya Fransızca confirmer "onaylamak, doğrulamak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince confirmare "pekiştirmek, takviye etmek, onaylamak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince firmus "pek, sağlam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için fermuar maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

konfirmasyon


22.05.2019
konfor

Fransızca confort "1. teselli, 2. rahatlatma, rahatlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conforter "teselli etmek, rahatlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince confortare "güç vermek" fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince fortis "güçlü" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konformist

Fransızca conformiste "genel kurala uyma eğiliminde olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se conformer "aynı biçimi almak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conformare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konglomera

Fransızca conglomerat "yığışım, jeolojide karışık kütle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conglomeratus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conglomerare "topaç haline getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince glomus, glomer- "topaç, yumru" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

kongre

Fransızca congrès "meclis, toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince congressum "toplantı, buluşma, cinsel birleşme" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince congredi "bir araya gelmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince gradi, gress- "gelmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koni

Fransızca cône "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnos κώνος z "1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni" sözcüğünden alıntıdır.