konglomera

konfeti

İngilizce confetti "1. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri, 2. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca confetti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca confetto "her tür şekerleme, özellikle badem şekeri" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince confectum "pişirerek hazırlanmış şey, şekerleme" sözcüğünden evrilmiştir.

konfigürasyon

Fransızca configuration "birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen configuratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen configurare fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince figurare "şekillendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konfirme

Fransızca confirmé "onaylanmış, doğrulanmış" veya Fransızca confirmer "onaylamak, doğrulamak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince confirmare "pekiştirmek, takviye etmek, onaylamak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince firmus "pek, sağlam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konfor

Fransızca confort "1. teselli, 2. rahatlatma, rahatlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conforter "teselli etmek, rahatlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince confortare "güç vermek" fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince fortis "güçlü" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konformist

Fransızca conformiste "genel kurala uyma eğiliminde olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se conformer "aynı biçimi almak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conformare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konglomera
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943]
konglomerat [jeoloji terimi] [ Cumhuriyet - gazete, 1979]
nesnel bir tavır alma konusunda en küçük bir olasılık sağlama olanağını tümüyle ortadan kaldıran somut bir konglomera [karışık yığın] oluşturmaktadır. [ Cumhuriyet - gazete, 1991]
konglomerasyon [yığışma] [ Cumhuriyet - gazete, 1997]
Konglomera gerçekte bir yerbilim sözcüğü, çakılların ve taşların zamanla birbirine yapışmasından oluşan yığına verilen ad. Konglomeranın ikinci anlamı, bir firmanın çok çeşitli mallar üreten şirketlerle birleşerek ...

Köken

Fransızca conglomerat "yığışım, jeolojide karışık kütle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conglomeratus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conglomerare "topaç haline getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince glomus, glomer- "topaç, yumru" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

konglomerasyon


30.09.2017
kongre

Fransızca congrès "meclis, toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince congressum "toplantı, buluşma, cinsel birleşme" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince congredi "bir araya gelmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince gradi, gress- "gelmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koni

Fransızca cône "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnos κώνος z "1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni" sözcüğünden alıntıdır.

konifer

Fransızca conifère veya İngilizce conifer "kozalaklı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conus "kozalak, koni" ve Latince ferre "taşımak, getirmek, ürün vermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

konjenital

Fransızca congénital "doğuştan gelen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince congenitus "birlikte doğmuş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince genere "doğmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

konjestiyon

Fransızca congestion "tıkanma, sıkışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince congerere "aynı yere toplamak, birikmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gerere, gest- "kılmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.