konjenital

konformist

Fransızca conformiste "genel kurala uyma eğiliminde olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se conformer "aynı biçimi almak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conformare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konglomera

Fransızca conglomerat "yığışım, jeolojide karışık kütle" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conglomeratus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conglomerare "topaç haline getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince glomus, glomer- "topaç, yumru" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

kongre

Fransızca congrès "meclis, toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince congressum "toplantı, buluşma, cinsel birleşme" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince congredi "bir araya gelmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince gradi, gress- "gelmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koni

Fransızca cône "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnos κώνος z "1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni" sözcüğünden alıntıdır.

konifer

Fransızca conifère veya İngilizce conifer "kozalaklı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conus "kozalak, koni" ve Latince ferre "taşımak, getirmek, ürün vermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

konjenital
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1958]
Buna Konjenital porfiri veya Günther hastalığı da denir.

Köken

Fransızca congénital "doğuştan gelen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince congenitus "birlikte doğmuş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince genere "doğmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için jenital maddesine bakınız.


30.09.2017
konjestiyon

Fransızca congestion "tıkanma, sıkışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince congerere "aynı yere toplamak, birikmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gerere, gest- "kılmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konjonktivit

Fransızca conjonctivite "bağ doku enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince membrana conjunctiva "bağ doku" deyiminden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince coniungere, coniunct- "birbirine bağlamak, denk getirme" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince iungere, iunct- "bağlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konjonktür

Fransızca conjoncture "(koşullar) denk gelme, rastlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen coniunctura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince coniungere "bir araya koşma" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

konkasör

Fransızca concasseur "taş kırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca concasser "(taş) kırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince conquassare "kırmak, parçalamak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince quatere, quass- "vurmak, çarpmak, kırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konkav

Fransızca concave "çukur, oyuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen concava sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince concavare "oymak, içe doğru bükmek, çukurlaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cavare "oymak, içini boşaltmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.