konken

konjestiyon

Fr congestion tıkanma, sıkışma Lat congerere aynı yere toplamak, birikmek +(t)ion Lat con+ gerere, gest- kılmak

konjonktivit

Fr conjonctivite bağ doku enfeksiyonu Lat membrana conjunctiva bağ doku +itis Lat coniungere, coniunct- birbirine bağlamak, denk getirme Lat con+ iungere, iunct- bağlamak

konjonktür

Fr conjoncture (koşullar) denk gelme, rastlaşma Lat coniunctura a.a. Lat coniungere bir araya koşma +(t)ura

konkasör

Fr concasseur taş kırıcı Fr concasser (taş) kırmak +(t)or << Lat conquassare kırmak, parçalamak Lat con+ quatere, quass- vurmak, çarpmak, kırmak

konkav

Fr concave çukur, oyuk << Lat concava a.a. Lat concavare oymak, içe doğru bükmek, çukurlaştırmak Lat con+ cavare oymak, içini boşaltmak

konken

[ Milliyet - gazete, 1967]
bezik bilir, konken bilir; bir kere poker masasına oturmamıştır

İng conquian/cooncan (ABD) bir iskambil oyunu, remi İsp conquian a.a. <? İsp con quién kimle?

Not: Meksika kökenli oyun 1850 dolayında Teksas'tan başlayarak ABD'ne yayılmıştır. İspanyolca sözcüğün aslının “hangi kartı hangisiyle eşleştirmeli” gibi bir anlam taşıdığı düşünülebilir. • İt conchino biçimi İngilizce veya İspanyolcadan alıntıdır. • Türkçede 1960'lara dek kumkam adıyla bilinen iskambil oyunuyken, Yaklaşık 1967'den itibaren özel taşlarla oynanan biçimi konken ve daha sonra okey adıyla popülerlik kazandı.

Benzer sözcükler: kumkam


06.09.2017
konkordato

Fr concordat İt concordato 1. antlaşma, mukavele, 2. özellikle Papalık makamıyla yapılan sözleşme << Lat concordatum [pp. n.] a.a. Lat concordare [den.] anlaşmak, düşünce birliğine varmak +()t° Lat con+ cor, cord- yürek, akıl, gönül

konkre

Fr concret somut << Lat concretus [pp.] yoğun, yığışmış Lat concrescere yığışmak, içiçe geçmek, (ağaç) birbiri içine geçmek, balta girmez olmak +()t° Lat con+ crescere, cret- büyümek

konkur

Fr concours yarış Lat concursus a.a. Lat concurrere birlikte koşmak, yarışmak Lat con+ currere, curs- koşmak

konkurhipik

Fr concours hippique at yarışı

konsantre

Fr concentrer yoğunlaştırmak, bir merkeze toplamak Fr con+ centre [den.] merkez