konsinye

konservatif

İngilizce conservative "1. muhafaza edici, koruyucu, 2. siyasette muhafazakâr" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince conservativus "saklayıcı, muhafaza eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

konservatuar

Fransızca conservatoire "1. koruma yeri, 2. müzik okulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *conservatorium biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "korumak, muhafaza etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

konserve

Fransızca conserve "muhafaza edilmiş gıda" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "saklamak, muhafaza etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conservare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince servare "hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konsey

Fransızca conseil "danışma, danışma meclisi, şura" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince consilium "danışma, fikir sorma" sözcüğünden evrilmiştir.

konsil

Fransızca concile "din işleri meclisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince concilium "1. bir araya çağırma, toplama, 2. genel toplantı, meclis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince calare "çağırmak, yüksek sesle ilan etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) kökünden türetilmiştir.

konsinye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"parası satıştan sonra tahsil edilmek üzere satıcıya emanet edilen mal" [ Milliyet - gazete, 1950]
kredili veya konsinye ithal talepleri dolar sahasına şamil değildir konsinye afyon "?" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Mevcut Türk konsinye afyonları piyasayı kaplamıştır

Köken

Fransızca consigné "emanet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consigner "emanet etmek, devretmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince consignare "1. bir belgeyi mühürlemek, tasdik etmek, 2. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince signum "mühür" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için sinyal maddesine bakınız.


29.09.2017
konsol

Fransızca console "1. mimaride balkon desteği, 2. duvardan destekli yarım masa, 3. masa şeklinde kumanda cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consolateur "destekçi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince consolari "1. hafifletmek, yükünü azaltmak, 2. teselli etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sōlari "azaltmak, hafifletmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince solus "sağ, bütün" biçiminden +id° ekiyle türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (*sol-) "bütün, tam" biçiminden evrilmiştir.

konsolide

Fransızca consolidé "kefilli borç, kefilli borç senedi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consolider "1. bütünleştirmek, güvenli kılmak, 2. borcu kefalete bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen solidare fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince solidus "1. bütün, tam, sağlam, 2. kefilli" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konsolos

Orta Yunanca kónsulos κόνσουλος z "Bizans ülkesinde Pisa ve Ceneviz kolonilerinin başına verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1:704) Yunanca sözcük Latince consul "Roma Cumhuriyeti yöneticilerine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır.

konsomasyon

Fransızca consomation "1. tüketme, tüketim, 2. kafe veya restoranda tüketilen içki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consomer "tüketmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince consumere, consumpt- "yiyip bitirmek, yutmak, tüketmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sumere, sumpt- "yutmak, içmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.)

konsomatris

Fransızca consomatrice "bar müşterilerine içki içiren kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consomateur "tüketici" sözcüğünün dişilidir.