konu

kontrpiye

Fr contre-pied ters ayak Fr pied ayak << Lat pes, ped- a.a.

kontrplak

Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme Fr plaque tabaka

kontrpuan

Fr contrepoint «karşı nota», çok sesli müzikte bir yöntem OLat contrapunctus a.a. Lat punctus nokta, müzikte nota

kontuar

Fr comptoir gişe, vezne << Lat computatorium hesap yeri Lat computare hesaplamak +(t)orium

kontur

Fr contours çevre, kenar hattı İt contorno a.a. İt contornare çevresini dönmek İt/Lat con+ tornare dönmek, döndürmek

konu

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
konu = 1. Saded, mevzu; 2. Husus, bab

TTü kon- +I(g)

 kon-

Not: Osm vażˁ "koymak" ve mevżūˁ "konu" bağlantısına paralel olarak üretilmiş Yeni Yürkçe sözcüktür.

Benzer sözcükler: konu komşu, konu mankeni


04.11.2013
konuk

<< ETü konuk 1. konaklayan kimse, misafir, 2. konaklanan yer, menzil ETü kon- +Uk

konum

TTü kon- +Im

konuş|mak

ETü kon- +Iş-

konuşlan|mak

TTü *konuş konma, yerleşme +lAn- TTü kon-

konut

ETü konut ikamet yeri ETü kon- +Ut