konuk

kontrplak

Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme Fr plaque tabaka

kontrpuan

Fr contrepoint «karşı nota», çok sesli müzikte bir yöntem OLat contrapunctus a.a. Lat punctus nokta, müzikte nota

kontuar

Fr comptoir gişe, vezne << Lat computatorium hesap yeri Lat computare hesaplamak +(t)orium

kontur

Fr contours çevre, kenar hattı İt contorno a.a. İt contornare çevresini dönmek İt/Lat con+ tornare dönmek, döndürmek

konu

TTü kon- +I(g)

konuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳonuḳ: aḍ-ḍayf [misafir] KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
konak: aḍ-ḍayf Çağ: [Sang <1500]
konak: konuk yaˁni manzil ... wa mihmān

<< ETü konuk 1. konaklayan kimse, misafir, 2. konaklanan yer, menzil ETü kon- +Uk

 kon-

Benzer sözcükler: gökkonuksal, konuk evi, konuk sanatçı, konuksever


24.03.2015
konum

TTü kon- +Im

konuş|mak

ETü kon- +Iş-

konuşlan|mak

TTü *konuş konma, yerleşme +lAn- TTü kon-

konut

ETü konut ikamet yeri ETü kon- +Ut

konürbasyon

İng conurbation birkaç kentin birleşmesiyle oluşan yerleşim (İlk kullanım: 1915 P. Geddes, İng. sosyolog.) Lat con+ urbs kent, şehir +(t)ion