kopya

kop|mak

<< ETü kop- çıkmak, harekete geçmek

kopça

≈ Sırp kopça копча ztoka, metal düğme Mac kapocs a.a. Mac kapcsol bağlamak, iliştirmek

kopil

≈ Yun kopéli κοπέλι zoğlan çocuğu (argo ve lehçelerde)

kopuz

<< ETü kopuz telli bir çalgı

kopülasyon

Fr/İng copulation çiftleşme Lat copulatio a.a. Lat copulare [den.] çiftlemek, iki şeyi birbirine koşmak +()tion Lat copula çift

kopya

[ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
Siz de bana bu resimlerin birer kopyesini vereceksiniz [ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
kopye etmek, kopyeci

Fr copie 1. çoğaltma, özellikle yazı ve kitap çoğaltma, 2. bir yazı veya kitabın çoğaltılmış nüshası << Lat copia çokluk, bolluk << Lat *co-opia HAvr *op-1 emek vermek, mahsul elde etmek

 opus

Benzer sözcükler: kopist, kopya çekmek, kopyalamak

Bu maddeye gönderenler: copy-paste, fotokopi


08.01.2018
kor

<< OTü kor köz, cemre ≈? Fa ḳor قور zkoza, taşak, hedef olarak konan top

korakor

Fr corps à corps beden bedene Fr corps beden, gövde << Lat corpus a.a.

kordiplomatik

Fr corps diplomatique diplomatik zümre (Fr corps vücut, beden << Lat corpus, corpor- vücut, bünye )

kordon

Fr cordon 1. kalın örme ip, şerit, 2. tecrit hattı İt cordone [büy.] a.a. Lat corda/chorda ip, şerit, çalgı teli +on EYun χordḗ χορδή z1. bağırsak, bağırsaktan yapılan sicim, 2. çalgı teli << HAvr *ghorə-d- HAvr *gherə- bağırsak

kordonblö

Fr cordon bleu «mavi kurdele», 1. seçkin adam, soylu [esk.], 2. usta aşçı