korkunç

koridor

Fr corridor dar uzun alan, geçit İsp corridor yarış güzergâhı << OLat curritorium Lat currere koşmak +(t)orium

kork|mak

<< ETü kork- korkmak ETü korı- korumak, saklamak +Ik-

korkak

<< OTü korkak çok korkan ETü kork- +(g)Ak

korku

<< OTü-KT *korkığ ETü kork- +I(g)

korkuluk

TTü korku +lIk

korkunç

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
üç yavlak yolka korkınçın [üç kötü yolun korkusuyla] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳorḳu: al-χawf [korku] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
korkunc: Timidus & c. uti korkak. Terribilis, horribilis, horridus. [korkulacak nitelikte olan. "Korkak" anlamında 'korkak' kullanılır.

<< ETü korkınç korku ETü kork- +(In)ç

 kork-


28.12.2015
korna

Fr cornet küçük boynuz şeklinde nesne, küçük borazan Fr corne boynuz, borazan +et° << Lat cornūs boynuz << HAvr *ḱr̥h₂-no- (*ḱr̥-no-) HAvr *ḱerh₂- (*ḱer-) kafatası, boynuz

kornea

YLat cornea gözün ön bölümündeki sert saydam tabaka Lat materia cornea boynuzsu madde Lat corneus boynuzsu Lat cornu boynuz

korner

İng corner shot futbolda köşe atışı İng corner köşe EFr cornier sivri uç, açı, köşe Fr corne boynuz

kornet

Fr cornette [küç.] «boynuzcuk», 1. huni, 2. bir nefesli çalgı Fr corne boynuz +et°

korniş

Fr corniche mimaride çatı çıkıntısı, alınlık İt cornice a.a. ~? EYun korōnís κορωνίς ztaç (Kaynak: OED)<<? Lat coronix a.a.