korporasyon

kornişon

Fransızca cornichon "bir tür salatalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corne "boynuz" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir.

korno

İtalyanca corno "boynuz, boynuz şeklinde çeşitli aygıtlar, av borusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cornus "boynuz" sözcüğünden evrilmiştir.

koro

İtalyanca coro "şarkı topluluğu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen chorus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "1. dans, dans topluluğu, 2. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk" sözcüğünden alıntıdır.

koroner

Fransızca coronaire "1. taca ilişkin, 2. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corona "taç" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

korozyon

Fransızca ve İngilizce corrosion "paslanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corrosio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrodere "yıpranmak, paslanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince rodere, ros- "kemirmek, aşındırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

korporasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Abdullah Cevdet, 1930 yılından önce]
çıraklık müddetini tamamen doldurmıyanları korporasyonlarının menabiinden mahrum etmeğe korporatif "cemiyet ve loncalara dayanan" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
İtalya'nın mecburi korporatif sisteminde bu korporasyonları devletin nasıl sevk ve idare ettiği

Köken

Fransızca corporation "tüzel kişilik, cemiyet, lonca" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corporatio "vücut verme, ete kemiğe büründürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corporare "vücut vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince corpus, corpor- "vücut" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için korpus maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

korporatif, korporatist, korporatizm


01.10.2017
korpus

İngilizce corpus "1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince corpus, corpor- "gövde, beden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krep- "gövde, beden, görünüm" biçiminden evrilmiştir.

korsan

İtalyanca corsaro "akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cursus "1. koşu, 2. akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir.

korse

Fransızca corset "gövde şeklinde kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünün küçültme halidir.

kort

İngilizce court "1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca court "avlu, saray" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cohors, cohort- "iç avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince hortus "avlu, (duvarla çevrili) bahçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰor-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-⁴ "etrafını çevirmek, çitle kapatmak" kökünden türetilmiştir.

kortej

Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir.