korse

koroner

Fr coronaire 1. taca ilişkin, 2. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin Lat corona taç +ari°

korozyon

Fr/İng corrosion paslanma Lat corrosio a.a. Lat corrodere yıpranmak, paslanmak +()tion Lat con+ rodere, ros- kemirmek, aşındırmak

korporasyon

Fr corporation tüzel kişilik, cemiyet, lonca Lat corporatio vücut verme, ete kemiğe büründürme Lat corporare [den.] vücut vermek +()tion Lat corpus, corpor- vücut

korpus

İng corpus 1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü Lat corpus, corpor- gövde, beden << HAvr *kʷrep- gövde, beden, görünüm

korsan

İt corsaro akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı OLat cursarius a.a. << Lat cursus 1. koşu, 2. akın, saldırı

korse

korsaj [ Ahmed Mithat, 1888]
[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, 1889]
Şatırzade böyle korseli, pudralı şıklardandır.

Fr corset [küç.] gövde şeklinde kadın iç çamaşırı Fr corps vücut, beden

 korakor

Benzer sözcükler: korsaj


12.03.2018
kort

İng court 1. avlu, avlulu yapı kompleksi, saray, 2. tenis alanı Fr court avlu, saray << Lat cohors, cohort- iç avlu ≈ Lat con+ hortus avlu, (duvarla çevrili) bahçe << HAvr *ghor-to- a.a. HAvr *gher-1 etrafını çevirmek, çitle kapatmak

kortej

Fr cortége İt corteggio hükümdarın maiyeti, saray erkânı İt corte avlu, saray

korteks

YLat cortex bir organın dış zarı, beyin zarı Lat cortex, cortic- ağaç veya meyve kabuğu << HAvr *kort- HAvr *(s)ker-1 kesmek

kortizon

İng cortisone [abb.] böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon (İlk kullanım: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İng cortical steroid hormone

koru

<< ETü korıġ korunmuş yer ETü korı- korumak +I(g)