kort

korozyon

Fransızca ve İngilizce corrosion "paslanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corrosio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrodere "yıpranmak, paslanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince rodere, ros- "kemirmek, aşındırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

korporasyon

Fransızca corporation "tüzel kişilik, cemiyet, lonca" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corporatio "vücut verme, ete kemiğe büründürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corporare "vücut vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince corpus, corpor- "vücut" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

korpus

İngilizce corpus "1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince corpus, corpor- "gövde, beden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krep- "gövde, beden, görünüm" biçiminden evrilmiştir.

korsan

İtalyanca corsaro "akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cursus "1. koşu, 2. akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir.

korse

Fransızca corset "gövde şeklinde kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünün küçültme halidir.

kort
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kort: Tenis alanı.

Köken

İngilizce court "1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca court "avlu, saray" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cohors, cohort- "iç avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince hortus "avlu, (duvarla çevrili) bahçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰor-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-⁴ "etrafını çevirmek, çitle kapatmak" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

kortej, kur2


12.02.2019
kortej

Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir.

korteks

Yeni Latince cortex "bir organın dış zarı, beyin zarı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cortex, cortic- "ağaç veya meyve kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir.

kortizon

İngilizce cortisone "böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İngilizce sözcük İngilizce cortical steroid hormone sözcüğünün kısaltmasıdır.

koru

Eski Türkçe korıġ "korunmuş yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

koru|mak

Eski Türkçe korı- "muhafaza etmek" fiilinden evrilmiştir.