korteks

korpus

İng corpus 1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü Lat corpus, corpor- gövde, beden << HAvr *krep- gövde, beden, görünüm

korsan

İt corsaro akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı OLat cursarius a.a. << Lat cursus 1. koşu, 2. akın, saldırı

korse

Fr corset [küç.] gövde şeklinde kadın iç çamaşırı Fr corps vücut, beden

kort

İng court 1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu EFr court avlu, saray << Lat cohors, cohort- iç avlu ≈ Lat con+ hortus avlu, (duvarla çevrili) bahçe << HAvr *ǵʰor-tó-s a.a. HAvr *ǵʰer-⁴ etrafını çevirmek, çitle kapatmak

kortej

Fr cortége İt corteggio hükümdarın maiyeti, saray erkânı İt corte avlu, saray

korteks

[ Milliyet - gazete, 1950]
1949 yılı başlarında, sürrenal guddesinin zarından kortikal maddesini ayırdıklarını müjdelemişlerdi. [ Milliyet - gazete, 1952]
Son zamanlarda böbreküstü bezinden çıkarılan Korteks (cortex) hülasaları iyi neticeler vermeye başlamıştır.

YLat cortex bir organın dış zarı, beyin zarı Lat cortex, cortic- ağaç veya meyve kabuğu << HAvr *(s)ker-t- HAvr *(s)ker-² kesmek

Not: Aynı HAvr kökten Lat curtus "kısa", Ger *skeran "kesmek, çentmek", İng shear "kesmek", score "kesik", scar "yara, kesik", short "kesilmiş, kısa", shirt "«kesik», gömlek".

Benzer sözcükler: kortikal, kortikosteroid

Bu maddeye gönderenler: kortizon, rakursi, skor, şort (offshore), tişört


18.08.2017
kortizon

İng cortisone [abb.] böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon (İlk kullanım: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İng cortical steroid hormone

koru

<< ETü korıġ korunmuş yer ETü korı- korumak +I(g)

koru|mak

<< ETü korı- muhafaza etmek

koruk

≈ Fa ġūra غوره zolgunlaşmamış üzüm

korvet

Fr corvette bir tür gemi İsp corbeta/corveta a.a. Lat corbita «küfecik», a.a. Lat corbis sepet, küfe +et°