koru|mak

kort

İng court 1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu EFr court avlu, saray << Lat cohors, cohort- iç avlu ≈ Lat con+ hortus avlu, (duvarla çevrili) bahçe << HAvr *ǵʰor-tó-s a.a. HAvr *ǵʰer-⁴ etrafını çevirmek, çitle kapatmak

kortej

Fr cortége İt corteggio hükümdarın maiyeti, saray erkânı İt corte avlu, saray

korteks

YLat cortex bir organın dış zarı, beyin zarı Lat cortex, cortic- ağaç veya meyve kabuğu << HAvr *(s)ker-t- HAvr *(s)ker-² kesmek

kortizon

İng cortisone [abb.] böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon (İlk kullanım: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İng cortical steroid hormone

koru

<< ETü korıġ korunmuş yer ETü korı- korumak +I(g)

koru|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
korıgu éki üç kişilegin tezip bardı [muhafız iki üç kişiyle kaçıp gitti] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
otaġı korıdı [[otağı korudu]] (...) korıġçı [[beylerin mahsus arazisini koruyan kimse, muhafız]]

<< ETü korı- muhafaza etmek

Not: Karş. Moğ kori- "kuşatmak, hapsetmek". Aynı kökten +Ik- dönüşlülük ekiyle ETü korık- "korunmak".

Benzer sözcükler: korucu, korugan, koruma, korunmak, korunak, korunaklı

Bu maddeye gönderenler: kork- (korkak, korku, korkunç), koru, kurgan


11.08.2015
koruk

≈ Fa ġūra غوره zolgunlaşmamış üzüm

korvet

Fr corvette bir tür gemi İsp corbeta/corveta a.a. Lat corbita «küfecik», a.a. Lat corbis sepet, küfe +et°

kostak

?

koster

İng coaster kıyı boyunca yol alan küçük yük gemisi İng coast (ad) kıyı, (fiil) kıyıdan gitmek +er EFr coste 1. kaburga, gövdenin yan tarafı, 2. kenar, kıyı << Lat costa kaburga, gövdenin yanı

kostik

Fr soude caustique sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde, sodyum hidroksit Fr caustique yanma ile ilgili, yanık EYun kaustikós καυστικός za.a. EYun kaíō καίω, καυσ- zyakmak +istik°