koter

kot2

marka Kot blucin markası öz Muhteşem Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan tekstilci (ö. 1958)

kota

Fr quota sınırlı bir miktar OLat quota [fem.] ne kadar? Lat quot kaç? ne kadar? << HAvr *kʷi- ne?

kotan

≈ Erm kotan գոթան zağır pulluk

kotar|mak

<< ETü kutur- dökmek, kaptan kaba aktarmak ETü *kud- dökmek +tUr-

kote

Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek OLat quotare [den.] a.a. Lat quot kaç? ne kadar?

koter

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
koterize: Kızıl demirle yakmak, dağlamak. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
İnsan kısmı bir hakkı tanımamak için lazım gelen kuvvete malik oldukça katiyen tanımaz. Onun tabiatındaki barbarlığı ‘koterize’ etmek için kuru medeniyet sözü değil, ilim lazım.

Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama Lat cauterium a.a. EYun kautḗr καυτήρ zyakan, dağlayan EYun kaíō καίω, καυσ- zyakmak +tēr << HAvr *kāw-yo- HAvr *keh₂w- (*kāw-) a.a.

Benzer sözcükler: koterize

Bu maddeye gönderenler: kostik (hipokaust, holokost), yakamoz


08.10.2017
kotlet

Fr côtelette [küç.] pirzola Fr côte kaburga +et°

koton

Fr coton pamuk İt coton a.a. [mod. cotone] Ar ḳuṭn/ḳuṭun/ḳuṭṭan قطن/قطّن za.a. Akad kitum/kitunnu keten veya pamuk

kotra

Fr cotre küçük yelkenli tekne İng cutter a.a. İng to cut kesmek

kotto

İt cotta/terracotta pişmiş (toprak) İt cuocere, cott- pişirmek << Lat coquere a.a.

kov|mak

<< ETü kov- 1. takip etmek, ardından gitmek, 2. sevk etmek, sürmek (özellikle at)