kovuk

kotto

İt cotta/terracotta pişmiş (toprak) İt cuocere, cott- pişirmek << Lat coquere a.a.

kov|mak

<< ETü kov- 1. takip etmek, ardından gitmek, 2. sevk etmek, sürmek (özellikle at)

kova

<< ETü kovġa su taşıma kabı, kova ≈ Moğ qobuga(n) a.a. +gA

kovan

<? TTü *kova- içini boşaltmak? +In ETü kovı boş, kof +(g)A-

kovboy

İng cowboy 1. sığır çobanı, 2. başıbozuk, kural tanımayan § İng cow inek, sığır (<< Ger *kōu- a.a. << HAvr *gʷṓws a.a. ) İng boy oğlan

kovuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kowuk neŋ [[içi boş ve oyuk olan herhangi şey]]

<< ETü koġuk/kovuk içi boş (yer, şey), oyuk ETü *koġ- oymak +Uk

 kof

Benzer sözcükler: kovuz


02.01.2016
kovuştur|mak

TTü kov- +IştIr-

koy

<< ETü koy/koyn 1. kucak, 2. çukur, vadi << ETü koñ a.a.

koy|mak

<< ETü kōd- koymak, bırakmak

koyak

TTü koy çukur, vadi +Ak

koyu

<< ETü koyuġ yoğun <? ETü *koy- koymak, bırakmak +I(g)