koy|mak

kovan

<? TTü *kova- içini boşaltmak? +In ETü kovı boş, kof +(g)A-

kovboy

İng cowboy 1. sığır çobanı, 2. başıbozuk, kural tanımayan § İng cow inek, sığır (<< Ger *kōu- a.a. << HAvr *gʷṓws a.a. ) İng boy oğlan

kovuk

<< ETü koġuk/kovuk içi boş (yer, şey), oyuk ETü *koġ- oymak +Uk

kovuştur|mak

TTü kov- +IştIr-

koy

<< ETü koy/koyn 1. kucak, 2. çukur, vadi << ETü koñ a.a.

koy|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
kanın kodıp tabgaçka yana içikdi [hanı terkedip yine Çin'e boyun eğdi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ışın koḏtu [[işini bıraktı]], oġlum saŋa koḏur men / erdem ögüt χumaru [[oğlum sana bırakıyorum, erdem ve öğütü miras olarak]]

<< ETü kōd- koymak, bırakmak

 ko-

Not: ETü kot-, koḏ- biçimleri kaydedilmiştir. koy- biçimi derivatiftir. kot- biçiminin de koḏtı > kottı geçmiş zaman çekiminden türeyen ikincil bir form olduğu düşünülebilir.

Benzer sözcükler: koydurmak, koyulmak

Bu maddeye gönderenler: koyu, koyun3, kuyum (kotar-)


23.03.2015
koyak

TTü koy çukur, vadi +Ak

koyu

<< ETü koyuġ yoğun <? ETü *koy- koymak, bırakmak +I(g)

koyun1

<< ETü koñ koyun ≈ Moğ qonin a.a.

koyun2

<< ETü koñ 1. çukur yer, vadi, 2. kucak

koyun3

ETü kodı aşağı +(I)n ETü kod- koymak, bırakmak