koyak

kovboy

İng cowboy 1. sığır çobanı, 2. başıbozuk, kural tanımayan § İng cow inek, sığır (<< Ger *kōu- a.a. << HAvr *gʷṓws a.a. ) İng boy oğlan

kovuk

<< ETü koġuk/kovuk içi boş (yer, şey), oyuk ETü *koġ- oymak +Uk

kovuştur|mak

TTü kov- +IştIr-

koy

<< ETü koy/koyn 1. kucak, 2. çukur, vadi << ETü koñ a.a.

koy|mak

<< ETü kōd- koymak, bırakmak

koyak

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Kūh-i Erciş dāmeninde āb-ı ḥayāt sulu çemenzārlu bir koyaχ olup gūnāgūn kirazı meşhūrdur. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
koyak: İki dağın arasında kalan dere boyu, vadi.

TTü koy çukur, vadi +Ak

 koy


27.05.2015
koyu

<< ETü koyuġ yoğun <? ETü *koy- koymak, bırakmak +I(g)

koyun1

<< ETü koñ koyun ≈ Moğ qonin a.a.

koyun2

<< ETü koñ 1. çukur yer, vadi, 2. kucak

koyun3

ETü kodı aşağı +(I)n ETü kod- koymak, bırakmak

koz

Fa gawz/gōz گوز zceviz HAvr *knew-k- ceviz