koyu

kovuk

Eski Türkçe koġuk veya kovuk "içi boş (yer, şey), oyuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

kovuştur|mak

Türkiye Türkçesi kov- fiilinden Yeni Türkçe +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

koy

Eski Türkçe koy veya koyn "1. kucak, 2. çukur, vadi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen koñ sözcüğünden evrilmiştir.

koy|mak

Eski Türkçe kōd- "koymak, bırakmak" fiilinden evrilmiştir.

koyak

Türkiye Türkçesi koy "çukur, vadi" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

koyu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳoyuġ süçik [[yoğun şarap]], yoġrut ḳoyuldı [[yoğurt koyulaştı]]

Köken

Eski Türkçe koyuġ "yoğun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koy- "koymak, bırakmak" biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için koy- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Belki "dibe inmiş" anlamında. Karş. Eski Türkçe koḏı "aşağı".

Benzer sözcükler

kopkoyu, koyulmak, koyulaşmak, koyultmak


23.03.2015
koyun1

Eski Türkçe koñ "koyun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qonin sözcüğü ile eş kökenlidir.

koyun2

Eski Türkçe koñ "1. çukur yer, vadi, 2. kucak" sözcüğünden evrilmiştir.

koyun3

Eski Türkçe kodı "aşağı" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kod- "koymak, bırakmak" fiilinden türetilmiştir.

koz

Farsça gawz veya gōz گوز z "ceviz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *knew-k- "ceviz" kökünden türetilmiştir.

koza

Farsça ġōza veya ġōzak غوزه/غوزك z "pamuk kozası, ipek böceği kozası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe kóśa कोश z "meyve veya ceviz kabuğu, pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe kuś- "kucaklamak, içine almak" fiilinden türetilmiştir.