kreasyon

+krasi

Fransızca +cratie veya İngilizce +cracy "[bileşik adlarda] iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen krateía -κρατεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca krátēs -κράτης z "egemen, muktedir" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

+krat

Fransızca +crate veya İngilizce +crat "[bileşik adlarda] güçlü, muktedir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca +kratēs -κρατης z "güçlü, sert, yiğit" parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kret- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-¹ "sert" kökünden türetilmiştir.

krater

Fransızca cratère "yanardağ çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince crater "kâse, yanardağ çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kratḗr κρατηρ z "bir tür uzun boyunlu kâse" sözcüğünden alıntıdır.

kravat

Fransızca cravate "boyunbağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Croate "Hırvat" özel adından türetilmiştir.

kravl

İngilizce crawl "sürünme, bir yüzme stili" sözcüğünden alıntıdır.

kreasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sanat eseri" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Paris gibi medeni bir şehir halkı bu tesmiyeye karşı sizin tevehhüm ettiğiniz mahzuru asla görmeyerek bu ‘kreasyon’un önünde avuç patlatmışlar, heyecan tufanları koparmışlar "... modada tasarım" [ Cumhuriyet - gazete, 1940]
Hiç bir kreasyon, usulleri ve şekilleri itibari ile afiş kadar beşeri değildir.

Köken

Fransızca création "yaratma, yaratış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen creatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince creare "(bitki veya hayvan) doğurmak, yetiştirmek, besleyip büyütmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱreh₁-eh₂-i̯é- (*ḱrē-ā-i̯é-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱer- "büyümek veya büyütmek" kökünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

kreatör

Bu maddeye gönderenler

kreatif, rekreasyon


01.10.2017
kreatif

Fransızca créatif "yaratıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen creativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince creare "yaratmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

kredi

Fransızca crédit "1. inanç, güven, itibar, 2. güvene istinaden borçlanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince creditum "emanet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince credere "emanet etmek, güvenmek, inanmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱred-dʰeh₁- (*ḱred-dʰē-) "kalp-koymak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱḗr "kalp" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kredibilite

Fransızca credibilité veya İngilizce credibility "inandırıcılık, güvenilirlik, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince credibilis "inanılır, muteber" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince credere "inanmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

krem

Fransızca crème "1. kaymak, 2. açık bej rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince crama sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

krema

Fransızca crème "süt kaymağı, bir tür sütlü tatlı" sözcüğünden alıntıdır.