kripto

kript(o)+

Fransızca ve İngilizce crypto+ "[bileşik adlarda] gizli" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca kryptós κρυπτός z "gizli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca krýptō κρύπτω z "gizlemek, saklamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kreh2u- (*krāu-) "saklamak" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 44.)

kripto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca crypto sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cryptogramme "şifreli yazı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kript(o)+, +gram maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

kriptogram


08.12.2015