kuş

kus|mak

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek

kuskun

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı ≈ Moğ qudurga(n) a.a.

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

ETü kus- +mUk

kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

ETü: [ Irk Bitig, <900]
kara kuş, kuğu kuş, toğan kuş [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kuşχāne, kuş üzümi, kuş südi

<< ETü kuş a.a.

Benzer sözcükler: devekuşu, kuş dili, kuş gönü, kuş gözü, kuş gribi, kuş palazı, kuş sütü, kuş üzümü, kuşbaşı, kuşburnu, kuşçu

Bu maddeye gönderenler: baykuş, kuşhane, kuşkonmaz, kuşluk


11.11.2014
kuşak

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk

kuşan|mak

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü kur kuşak

kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası