kuşan|mak

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

ETü kus- +mUk

kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

<< ETü kuş a.a.

kuşak

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk

kuşan|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er ḳurın ḳurşandı [[adam kuşağını kuşandı]] TTü: [ Germiyanlı Cemalî, Hurşid ü Ferahşâd, <1400]
bu iş kim ol kuşandı müşkil işdür

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü kur kuşak

Not: Ek yapısı açık değildir.

Benzer sözcükler: kuşam, kuşanılmak, kuşatmak, kuşatılmak, kuşatma

Bu maddeye gönderenler: kuşak (uçkur)


11.08.2021
kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

kuşkonmaz
kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU