kuşe

kusmuk

ETü kus- +mUk

kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

<< ETü kuş a.a.

kuşak

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk

kuşan|mak

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü kur kuşak

kuşe

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
şartnamesi veçhile 254 top kuşe kâğıdı satın alınacağından

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

 lokal

Bu maddeye gönderenler: kuşet


30.09.2017
kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

kuşkonmaz
kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

kuşluk

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk