kuşluk

kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

kuşkonmaz
kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

kuşluk

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kuşluk: al-ḍaḥwa [sabahın erken bölümü]

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk

 kuş

Not: Belki "kuşların topluca öttüğü zaman" anlamında.


04.10.2017
kut

<< ETü kut bereket, baht, mutluluk

kutla|mak

TTü kut +lA-

kutsa|mak

ETü kut bereket, talih +sA-

kutsal

YTü kut +sAl

kutsi

Ar ḳudsī قُدْسِى z [nsb.] kutsal, aziz Ar ḳuds [#ḳds] kutsallık