kural

kur2

Fransızca cour "1. avlu, malikane, saray, 2. saray mensupları, maiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince curtis "avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cohors sözcüğünden evrilmiştir.

kura1

Arapça ḳrˁ kökünden gelen ḳurˁa(t) قُرْعة z "bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarˁ قَرَعَ z "su kabağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kura2

Arapça ḳry kökünden gelen ḳurāˀ قُرَا z "köyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarya(t) قَرْية z "köy" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde çoğuludur.

kurabiye

Farsça gulābiye گلابيه z "gülsuyu ile yapılan hamur işi, kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gulāb گلاب z "gülsuyu" sözcüğünden türetilmiştir.

kurak

Eski Türkçe kurġak "kuru toprak, kuru yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurıġ "kuru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kural
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "kaide" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
çocuklara musıkî kuralları (kaideleri) vererek kendilerine boğazları yırtıla yırtıla bazı parçalar söyletmek

Köken

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kur- maddesine bakınız.


05.12.2015
kuram

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

kuran

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳurˀān قرءان z "İslamın kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice ḳeryānā ܩܪܝܰܢܐ z "1. kıraat, 2. (Hıristiyanlarda) kilisede belli günlerde okunacak ilahi ve duaları içeren kitap, kıraat kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳaryā veya ḳaryāyah קַריָיה z "(Yahudilerde) kutsal kitap, veya kutsal kitabın bir ayeti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳərā "1. çağırma, seslenme, 2. okuma, özellikle kutsal kitap okuma" sözcüğünden türetilmiştir.

kurander

Fransızca courant d'air "hava akımı" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca courant "koşan şey, akım" (NOT: Bu sözcük Fransızca courir "koşmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden evrilmiştir. ) ve Latince air "hava" sözcüklerinin bileşiğidir.

kurb

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurb قرب z "yakın olma, yakınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba قرب z "yakın idi, yaklaştı, yanaştı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳrēb קרב z "yakın olma, yaklaşma, ittifak etme" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ḳerēbu fiili ile eş kökenlidir. )

kurbağa

Oğuzca kurbaka "kurbağa" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen baka sözcüğünden türetilmiştir.